Údaje platné ke dni: 31. srpna 2017 06:21 1/1
Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka L 3875
Datum zápisu:
1. ledna 2014
Datum vzniku:
7. dubna 2004
Spisová značka:
L 3875 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Název:
AUTOMOTO KLUB MILEVSKO
Sídlo:
Šumavská 908, 399 01 Milevsko
Identifikační číslo:
266 58 496
Právní forma:
Spolek
Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH [IČ 00215686]" dne 31.8.2017 v 21:20:43.
EPVid:R8lhT8eKADk7Q/wkFW5xRA